PSBA Hymn – Philippine School of Business Administration, Manila
P S B A

PSBA Hymn

Shape

Awit ng PSBA


 
PSBA naming hirang
Pag-ibig namin ay tunay
Tanglaw ka’t aming gabay
Sa landasin ng buhay
Ang sagisag mo at pangalan
Saan man ay itatanghal
Kaya’t dinggin ang sumpa namin
Katapatan ay di magmamaliw
PSBA, PSBA
Batis ka ng karunungan
Nang dahil sa iyo’y
Yumabong ang isipan
Upang magsilbi
Sa mahal na Inang Bayan

 

 


© Philippine School of Business Administration